Vad är en hippie?

Hippie, som också kan stavas som hippy, är en person som var med i 1960- och 1970-talets rörelse mot den rådande kulturen. Rörelsen grundades i USA och man ville visa att man motsatte sig den rådande amerikanska kulturen.

Rörelsen kom igång på olika college i USA men spreds sedan vidare till Kanada och till England. Namnet hippie kommer från order hip. Det ordet hade med Beat-rörelsen att göra. Beat-rörelsen var en social och litterär rörelse med frontfigurer som Allen Ginsberg och Jack Kerouac.

Hippies var i början emot Vietnam-kriget men i övrigt engagerade man sig inte särskilt mycket i politik. Det gjorde däremot Yippies som också var aktiva under samma period.

Idag är en hippie en person som anammar den stil som hippies en gång stod för.  Musiken är också en stor del av identiteten som hippie vilket innebär att man lyssnar på banden från 1960- och 1970-talet som till exempel The Beatles.